مجتبی ارزومند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی ارزومند

محل سکونت: قم - قم

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ویزیتور ونماینده علمی داروسازی اکسیر 1392/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
میکروبیولوژی میکروبیولوژی
– کارشناسی – معدل: 13.15
آزاد اسلامی 1387 - 1391