حسین ماسپی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین ماسپی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
همکار تحقیقاتی بيمارستان بقيه الله تهران 1393/5 - 1394/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی میکروبیولوژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
علوم تحقيقات 1391 - 1394