رضا علی محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا علی محمدی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی نفت مخازن
– کارشناسی – معدل: 14.23
گچساران 1387 - 1392