زهره دشتى

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهره دشتى

محل سکونت: هرمزگان - بندر عباسسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کاربررایانه آموزشگاه رانندگى و نمايندگى بيمه پارسيان 1391/6 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپىوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 14.73
آزاد ميبد 1385 - 1387