معصومه جمشیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: معصومه جمشیدی

محل سکونت: کرمان - کرمانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کانتر اژانس 1390/6 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی محض
– کارشناسی – معدل: 15.34
پیام نور 1382 - 1387