سعید محمدی میرارکلائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید محمدی میرارکلائی

محل سکونت: مازندران - قائمشهر

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق ابزاردقیق
– کارشناسی – معدل: 16.46
امام محمد باقر(ع) 1391 - 1393