شاهرخ مقیمی فر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شاهرخ مقیمی فر

محل سکونت: قزوین - قزوین