بیتا بیدارمغز

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بیتا بیدارمغز

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست حسابدار موسسه ریحانه(کارفرما و سرمایه گدار پروژه های عمرانی) 1387/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 17.39
کوثر 1386 - 1388