عادل صالحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عادل صالحی

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندسی فروش گروه صنعتی لاوان 1393/5 -
کارشناس بازرگانی گروه صنعتی لاوان/ لاوان نیرو 1394/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مخابرات سیستم
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
علوم تحقیقات 1391 - 1394