رضا خیری اوروند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا خیری اوروند

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند ارشد ارتباطات شرکت حفاری شمال 1389/1 - 1392/12
مامور خرید شرکت فنی مهندسی پویش صنعت خوزستان 1385/12 - 1386/6