سیداحسان نبوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیداحسان نبوی

محل سکونت: خراسان رضوی - تربت حیدریه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول فنی شرکت کامپیوتری دانشگاهیان 1385/3 - 1388/3
دبیر آموزش و پرورش 1393/7 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
علوم و تحقیقات خراسان رضوی 1393 - 1395
فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات
– کارشناسی – معدل: 18.75
دانشگاه جامع علمی کاربردی 1391 - 1393