عباس حمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عباس حمدی

محل سکونت: تهران - اسلامشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر فنی و ساخت قطعه سازی خودرو 1389/6 -
مدیر تولید هوا ابزار تهران 1387/12 - 1389/5
مدیر پشتیبانی فنی صنعتی بوتان 1381/12 - 1387/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 15.00
تهران جنوب 1372 - 1376