المیرا بیگلری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: المیرا بیگلری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مترجم جهان ادیب 1388/1 -
مترجم آریان معدن 1391/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان انگلیسی مترجمی
– کارشناسی – معدل: 15.15
پیامبر اعظم 1387 - 1391