داود حسین ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: داود حسین ابادی

محل سکونت: سیستان و بلوچستان - زاهدان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر شرکت سازدگان دشت کویر 1391/2 - 1392/12
مهندس اجرا شرکت مهندسی هیت لند 1392/2 - 1392/11
سرپرست کارگاه شرکت پگاه نیمروز 1392/11 - 1393/10
سرپرست کارگاه شرکت اعتمادورزان ایرانیان 1390/3 - 1390/7
سرپرست گارگاه شرکت عمران اندیشه شرق 1387/6 - 1387/11
سرپرست کارگاه شرکت دیوار چینه خزر 1389/2 - 1390/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 16.22
موسسه غیر انتفاعی هاتف زاهدان 1389 - 1391