هانی موالی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هانی موالی زاده

محل سکونت: هرمزگان - بندرعباس

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس دانشگاه موسسه آموزش عالی کارون اهواز 1392/6 - 1393/6
مدرس دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر 1392/10 - 1393/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 15.47
دانشگاه تهران 1385 - 1390