طاهره عزیزی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: طاهره عزیزی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول مالی شرکت تمام سدید 1388/9 - 1391/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 19.17
دانشگاه فنی دکتر شریعتی تهران 1390 - 1392
حسابداری حسابداری
– کاردانی – معدل: 18.40
دانشگاه فنی دکتر شریعتی تهران 1385 - 1387