ابراهیم میرشا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابراهیم میرشا

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس مالی صنایع لاستیکی سهند ( سهامس عام ) 1392/12 -
حسابدار صنایع رنگرزی طیف تبار 1389/1 - 1391/12
حسابدار حسابداری صداقت 1386/5 - 1388/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 15.55
علمی کاربردی مهستان سبز 1386 - 1388
حسابداری مالی
– کاردانی – معدل: 14.65
آموزشکده فنی امام علی (ع) 1383 - 1385