.

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: .

تاریخ تولد: ۱۳۶۸/۰۸/۰۴

وضعیت تأهل: متأهل

محل سکونت: نامشخص-نامشخص

جنسیت: زن