ارزو ایرملو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارزو ایرملو

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 15.01
علم و صنعت ایران 1387 - 1392