حسین نخعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین نخعی

محل سکونت: خراسان جنوبی - بیرجند

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
جغرافیا برنامه ریزی شهری
– کارشناسی – معدل: 13.08
پیام نور 1389 - 1393