سهراب جعفر پور لشكامي

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سهراب جعفر پور لشكامي

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد