امیر اقایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر اقایی

محل سکونت: خراسان جنوبی - بیرجند

جنسیت: مرد