ژاله قربانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ژاله قربانی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برنامه نویس شرکت دیتاپردازش سپانو 1388/10 - 1389/12
برنامه نویس ارشد شرکت پارسیان شریف 1390/3 - 1391/6
برنامه نویس ارشد شرکت رایارسانه 1391/9 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 16.30
آزاد خوراسگان 1386 - 1391