مینا گودرزی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مینا گودرزی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 15.00
اسرار 1388 - 1390