سهراب سیاوشی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سهراب سیاوشی

محل سکونت: یزد - یزد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دفترفنی تاسیسات درتا آوند 1393/8 - 1394/3
اجرایی ساختمان درتا آوند 1393/8 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران ساختمان
– کاردانی – معدل: 17.50
علمی آزاد 1390 - 1392
عمران سازه
– کارشناسی – معدل: 15.00
علمی آزاد 1392 - 1394