مهرناز حقیقی قدیرلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهرناز حقیقی قدیرلی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست انبار پخش مهرام 1391/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
تهران مرکز 1390 - 1394