علی نجفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی نجفی

محل سکونت: بوشهر - بوشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه شرکت بناساز حافظ 1385/6 - 1386/4
ناظر مقیم کارگاه - تعاونی مسکن سپاه امام صادق (ع) بوشهر 1389/3 - 1390/10
کارشناس فنی عمران – سرپرست کارگاه-نظارت- متره - برآورد تعاونی فراگیر ملی خدمات ستبر جنوب 1390/10 - 1391/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.10
بوشهر 1384 - 1388