حميد رضا نامجو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حميد رضا نامجو

محل سکونت: اصفهان - بهارستان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 12.86
آزاد اسلامي واحد نجف آباد اصفهان 1377 - 1382