محمد حسین اعظمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد حسین اعظمی

محل سکونت: مرکزی - ساوهسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر منابع انسانی و امور اداری شرکت الومینیوم پارس 1382/2 - 1393/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت دولتی منابع انسانی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.00
پیام نور 1387 - 1389