نعيمه سيرتي رودباركي

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نعيمه سيرتي رودباركي

محل سکونت: گیلان - رشتسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فروش دارو ایمن پارس نورا 1393/3 - 1393/10