نیما اصغرزادنیازی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نیما اصغرزادنیازی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.02
تهران مرکز 1390 - 1392
مهندسی مکانیک حرارت سیالات
– کارشناسی – معدل: 13.04
تبریز 1385 - 1390