نعیم جعفردریس

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نعیم جعفردریس

محل سکونت: خوزستان - اهواز