محمد رسولی مهرابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد رسولی مهرابادی

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مواد متالوژی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 13.96
کرج 1387 - 1391