جواد جوکار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جواد جوکار

محل سکونت: فارس - زرین دشت