.. قاسمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: .. قاسمی

محل سکونت: یزد - یزد

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارگر کارخانه فال تافی 1384/8 - 1384/12
کارمند صدور بیمه=+بایگانی بیمه ایران 1385/9 - 1388/12
کارمند نامه و کارای دفتری و آموزش دیدن طراحی سیستم ابی 1392/10 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی مهندسی اب و خاک
– کارشناسی – معدل: 0.00
پیام نور 1389 - 1393