نیلوفرسادات صدری مقدم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نیلوفرسادات صدری مقدم

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس تغذیه بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) 1391/5 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم تغذیه علوم تغذیه
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.80
شهید صدوقی 1390 - 1392