نعمت زرنثار بابلانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نعمت زرنثار بابلانی

محل سکونت: اردبیل - اردبیل

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس اجرا شرکت توسعه سیلوها 1386/12 - 1391/1
سرناظر ستاد بنیاد مسکن قزوین مناطق زلزله زده ورزقان 1391/5 - 1391/10
ناظر کارفرما شرکت ایران ترانسفو پرند 1392/4 - 1393/7
مهندس اجرا شرکت راه پل نگین اردبیل 1394/1 - 1394/9
مهندس اجرا کارخانه ریسندگی مهباد میلان 1394/10 - 1395/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران سازه
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
مراغه 1386 - 1389