کریم بیابانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کریم بیابانی

محل سکونت: قم - قم

جنسیت: مرد