مرتضی بیتا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی بیتا

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد



سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری فرم 1388/5 - 1391/6
کارمند اداری وحسابداری فولادقزوین 1391/6 - 1393/3
کارمند حسابداری واداری ومدیرخرید تابان پخش 1393/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم پایه دبیری
– کاردانی – معدل: 13.00
دانشگاه آزاد 1381 - 1384