فاضله حریری فر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاضله حریری فر

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی منابع طبیعی شیلات و آبزیان
– کارشناسی – معدل: 15.34
دانشگاه تهران 1375 - 1379
مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.40
علوم و تحقیقات 1390 - 1393