سعید قدیانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید قدیانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین اجرایی ایران خوز 1388/11 - 1389/3
ناظر دفتر فنی پادگان 1390/12 - 1390/10
سرپرست کارگاه شرکت فنی مهندسی آماتیس 1394/2 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری مهندسی تکنولوژی معماری
– کارشناسی – معدل: 16.00
پیشوا ورامین 1390 - 1393
معماری نقشه کشی
– کاردانی – معدل: 15.50
پیشوا ورامین 1385 - 1389