ارش چگینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارش چگینی

محل سکونت: قزوین - محمدیه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس شرکت فراسوجام پارس 1391/8 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی علوم دامی
– کارشناسی – معدل: 14.99
گیلان 1382 - 1386
علوم دامی ژنتیک و اصلاح نژاد دام
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.89
گیلان 1386 - 1389