مهران محمودی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهران محمودی

محل سکونت: زنجان - زنجان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس ناظر قرارگاه سازندگی خاتم 1390/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 0.00
امیرکبیر 1389 - 1393