شیوا السادات مرتضوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شیوا السادات مرتضوی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مربی موسسه ی زبان آتیه سازان 1392/6 - 1394/6