عنایت اله نظم ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عنایت اله نظم ابادی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر طراحی برق شرکت صنایع آذرآب 1380/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 16.70
خواجه نصیر طوسی 1371 - 1376