فاطمه زهرا عنایتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه زهرا عنایتی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 14.50
گرجی آباد 1389 - 1394