امیرحسین صالحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیرحسین صالحی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نقشه بردار 2- مهندس اجرایی شرکت مرسل قالب 1394/1 - 1394/4
مهندس اجرایی شرکت صنعت گستر آفتاب 1393/8 - 1393/12
دفتر فنی شرکت مرسل قالب 1389/1 - 1389/9
کمک نقشه بردار شرکت مرسل قالب 1390/8 - 1390/12
نقشه بردار2 شرکت مرسل قالب 1392/11 - 1393/8
نقشه کش سازه تدیبر ساحل پارس 1394/12 - 1398/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه کشی معماری
– کاردانی – معدل: 13.75
دانشگاه ازاد کرج سما 1386 - 1388
مهندسی معماری معماری -معماری
– کارشناسی – معدل: 15.42
علی آباد کتول 1390 - 1393