افسانه ابراهیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: افسانه ابراهیمی

محل سکونت: تهران - شهرری

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تزریقات درمانگاه 1382/2 - 1384/2