ساناز مرادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ساناز مرادی

محل سکونت: اصفهان - شاهین شهر

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابرس موسسه حسابرسي امين تدبير 1393/6 - 1393/11
حسابرس داخلی پتروشیمی موسسه حسابرسي انديشگران پويا 1394/1 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابرسی
– کارشناسی – معدل: 17.14
موسسه اموزش عالي المهدي 1389 - 1393