امید چاوشی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امید چاوشی

محل سکونت: کردستان - سنندج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیریت تراز پرداز 1389/11 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
ازاد 1393 - 1393