امیر نواب زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر نواب زاده

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه حافظ توس 1392/1 - 1392/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران سازه
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
مازیار نور 1393 - 1396